Ajankohtaista


KYLÄOPPAAT

Pientaloasukkaan omatoiminen varautuminen

Naapuriopas

Pahasti poikki

Turvallinen kylä

Verkossa

-------------------------------------------

RANNAT KUNTOON -hanke / Pohjois-Savon kohde Nurmesjärvi

Jukka Koski-Vähälän esitys järven tilasta

Loppuraportti

Tiivistelmä


Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen Rannat kuntoon -hanke on saanut rahoituksen ympäristöministeriöltä. Hanke toimii vuosina 2015 (loppuvuosi) - 2016.

Tavoitteena on mm. lisätä asukkaiden ja mökkiläisten tietoutta rantojen kunnostuksessa ja vesiensuojelussa, edistää vesien tilaa ja ravinteiden kierrättämistä, parantaa maisemaa ja lisätä rantojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä.

Tavoitteena on saada kokonaiskuva alueen mahdollisuuksista suojavyöhykkeisiin, kosteikkoihin, rantaniittyihin ja ruovikkojätteen hyötykäyttöön peltoviljelyssä.

Samalla lisätään alueen rantojen kunnostamista tekevien urakoitsijoiden tunnettuutta ja kartoitetaan rahoitusmahdollisuuksia vesistöjen kunnostamisessa ja rantojen hoidossa.

---

Tuoreimmat tutkimustiedot käyttöveden laadusta voit lukea ja ladata vesiosuuskunnan sivulta.